AFA-studiet 2.0 – nytt og oppgradert studie 2021 – fortsatt noen få ledige plasser med oppstart i september

AFA-studiet har siden 1988 vært markedets fremste videreutdanning innenfor finansfeltet. Finansmarkedene er i kontinuerlig utvikling og da trengs det også oppdaterte tilbud om livslang læring. Det siste året har derfor FFN og NHH arbeidet systematisk for å oppgradere og fornye AFA-studiet. I tillegg lanserer vi en helt ny mastergrad, med tittelen Executive master i anvendt finans. Det er fremdeles noen få ledige plasser på årets kull med oppstart i september.
Mette Lindbæk fra FFN og Aksel Mjøs, leder for AFA-komiteen på NHH. Foto: NHH

AFA-studiet (Autorisert FinansAnalytiker) er resultatet av et dynamisk og markedsrettet samarbeid mellom FFN og Norges Handelshøyskole (NHH). Det tette samarbeidet gjør det mulig å kombinere de beste akademiske ressursene med markedets fremste profesjonelle ressurser. Dette gir studentene en intensiv og engasjerende læringsprosess. AFA-kandidatene får også tittelen Certified European Financial Analyst, som er anerkjent over hele Europa.

Fokus på fordypning og praktisk læring

Fra høsten 2021 kommer AFA-studiet i en ny og oppgradert versjon. AFA 2.0 er et studium som er fornyet både i struktur og i innhold, og det er også bedre tilrettelagt for alle de som jobber i og med finans, men som ikke har økonomisk fagbakgrunn. Studiet gir studentene mer fordypning gjennom økt fokus på metodekompetanse kombinert med selvstendig oppgavearbeid og casebasert og dialogbasert undervisning. Det blir også mer fokuserte og kortere eksamener. Til slutt utvides AFA fra 48 til 60 studiepoeng.

Nettverksbygging

Gjennom pandemien har vi lært oss mye om digital undervisning. Vi tar med oss det beste vi har lært av et digitalt år, men hoveddelen av AFA-studiet vil likevel fortsette med hovedsakelig fysiske studiesamlinger og fokus på nettverkseffekter.
- Nettverksbygging har alltid vært en viktig del av AFA-studiet, og dette tar vi vare på. AFA- studiet gir en unik mulighet til å bli kjent med både andre personer fra markedet og med en rekke av landets fremste akademiske krefter på finansfeltet, sier Mette Lindbæk, daglig leder i FFN.

Ny mastergrad - Executive master i anvendt finans

I tillegg til et oppgradert AFA-studie har NHH og FFN nå utviklet en ny mastergrad, "Executive master i anvendt finans". Mastergraden er modularisert og tar utgangspunkt i AFA-studiet, som kan bygges på gjennom faglige fordypningsstudier. Det nyeste studiet er Bærekraftig Finansiell Analyse, som gjør finansfolk kompetente i å inkludere bærekraft i sine analyser. I tillegg har vi studier i avansert porteføljeforvaltning, Corporate Finance, avansert kredittanalyse og verdsettelse.

Alle studiene undervises av fagressurser fra NHH og ledende praktikere fra finansmarkedene, og representerer en unik nettverksarena for læring i skjæringspunktet mellom anvendt teori og profesjonell praksis.
- Dette er den eneste komplette erfaringsbaserte finansmasteren som tilbys i Norge, og studentene representerer et mangfold av kompetente finansengasjerte folk fra alle deler av finansmarkedene, sier Aksel Mjøs, førsteammanuensis på NHH og leder for AFA-studiet, og legger til:

- NHHs strategi har mål om å hevde seg blant de beste utdanningsinstitusjonene i Europa innen sine fagfelt. I tillegg skal NHHs Executive-programmer tilby relevant videreutdanning i alle faser av karrieren, og aktiviteten på dette området skal vokse for å ivareta samfunnets økende behov for livslang læring. Executive master i finans er å levere på denne strategien.