Etikk i FFN

Themis gresk gudinne som holder to vekter

Finansnæringen er avhengig av tillit og troverdighet for å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag og dette krever systematisk fokus på etikk og forretningsskikk. FFNs generalforsamling har vedtatt etiske regler som våre medlemmer plikter å ha kjennskap til og overholde. Dette gjelder også for AFA-kandidater som ikke er medlemmer i FFN.

De etiske reglene ble vedtatt på FFNs generalforsamling i 1999, og ble revidert i 2001, 2004 og 2014.

FFNs etiske regler


FFNs etiske komite 

Våre etiske regler forvaltes av FFNs etiske komite, som også behandler eventuelle saker. Komiteen består av:

  • Filip Truyen (L)
  • Christin E. Bøsterud
  • John Giverholt
  • John Harald Henriksen
  • Anette Hjertø
  • Erik Mamelund
  • Nigel Wilson

Saker som er behandlet av FFNs etiske komite vil forløpende bli offentliggjort på våre nettsider og vedtakene blir liggende offentlig i tre måneder. Man kan også få tilgang til vedtak ved henvendelse til FFNs sekretariat.


FFNs Etiske bud