Bli medlem

Som medlem i Forening for Finansfag får du tilgang til den mest oppdaterte og relevante fagkompetansen i finans- og kapitalmarkedet.

Som medlem får du tilgang til følgende fordeler:

  • Tilgang til etter- og videreutdanning: Du får tilgang til aktuell, relevant og spesialisert etter- og videreutdanning innen finans. Dette inkluderer både lengre studier og kortere kurs.
  • Deltakelse i faglige arrangementer: Du får muligheten til å delta i faglige arrangementer og diskusjoner med relevante temaer til en redusert medlemspris.
  • Nettverksbygging: Du får muligheten til å bygge nettverk med bransjens mest fremtredende ressurser, både fra næringslivet og akademiske miljøer.

FFN tilbyr nå også bedriftsmedlemskap hvor ansatte i bedriften blir medlemmer i FFN – ta kontakt for mer informasjon: ffn@finansfag.no

Hør hva utvalgte medlemmer sier om hvorfor de er medlem av Forening for Finansfag!
(video åpner i nytt vindu)

Håkon Astrup i DNB Markets forteller hvorfor han er medlem av Forening for Finansfag

Janne Kvernland i Alfred Berg Kapitalforvaltning forteller hvorfor hun er medlem av Forening for Finansfag

Medlemskontingent FFN

Bedriftsmedlemskap: ta kontakt for informasjon ffn@finansfag.no

Individuelt medlemskap 2024:
NOK 1800 per år.

Pensjonistmedlemskap: NOK 600 per år.

Prøvemedlemskap: Deltakere på samarbeidsstudier NHH/FFN gis gratis prøve-medlemskap i studietiden. Deltar på foreningens arrangementer på samme vilkår som ordinære medlemmer.

Studentmedlemskap: Gratis medlemskap under studietiden. Studenter deltar gratis på foreningens arrangementer.

Ved innmelding etter 1. november betales kontingent kun for det påfølgende året.

 

 

Kriterier for medlemskap

For å kvalifisere for medlemskap, må du oppfylle minst ett av følgende krav:

  • Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller andre økonomiske fag.
  • Fullføring av annen relevant utdanning på bachelor- eller masternivå.
  • Erfaring fra relevant arbeid innenfor kapital- eller finansmarkedet.
  • Studentmedlemskap forutsetter at du er student ved studium som ved endt studium kvalifiserer til medlemskap (studentmedlemskap maksimum fire år).
  • Pensjonistmedlemskap forutsetter tidligere ordinært medlemskap.