Vinnere av Stockman-prisen 2021

22. september var det tid for utdeling av Stockman-prisen for trettitfjerde året på rad. Storebrand og Kid var vinnere i henholdsvis åpen klasse og klasse for mindre og mellomstore selskaper. I tillegg vant også Storebrand pris for beste IR-team. FFN gratulerer!

Oslo, 22. september 2021

Stockman-prisen har i over tretti år blitt delt ut til det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljøer og aksjonærer, og som utgir de beste års- og delårsrapportene basert på beste finansanalytiske prinsipper.

Storebrand tar dobbel og vinner årets pris for åpen klasse og for beste IR-team. Kid går til topps i klassen for mindre og mellomstore selskaper.

https://finansfag.no/wp-content/uploads/2021/08/Stockman_2021_FFN.pdf

Stockman er markedets egen pris
Stockman-prisen er markedets egen pris, da den er basert på direkte innspill fra både meglerhus og Norges største investorer, samt fra FFNs medlemmer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til hver klasse og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra FFNs Stockman-komité, som kårer en vinner. 

En egen Stockman-komité går igjennom forslagene. Det legges spesiell vekt på følgende kriterier:

  • Miljø (Environment)
  • Samfunnsansvar (Social)
  • Eierstyring og selskapsledelse (Governance)
  • Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling
  • Finansielle mål og utbyttepolitikk
  • Åpen troverdig og konsistent informasjon
  • Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk
  • Årsregnskap og noter, styrets beretning
  • Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter
  • Delårsrapportering og selskapspresentasjoner

Dobbeltseier til Storebrand
Det er andre gang Storebrand vinner prisen i åpen klasse. I år vinner de i tillegg også prisen for beste IR-team. Virksomheten scorer høyt på miljø, samfunnsansvar, åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktører og tilgjengelighet på nøkkelpersonell. Storebrand fikk også prisen i klassen for mindre og mellomstore selskaper i 2017.

Kid vinner for første gang
Kid går for første gang til topps i klassen for mindre og mellomstore selskaper. De scorer høyt på tilgjengelighet på nøkkelpersonell, åpen, troverdig og konsistent informasjon, finansielle mål og utbyttepolitikk samt eierstyring og selskapsledelse.


Etter første gjennomgang av kandidatlisten gikk følgende selskaper til finalen – i alfabetisk rekkefølge:

Åpen klasseMindre og mellomstore selskaper
DNBEuropris
Kongsberg GruppenKID
Norsk HydroMulticonsult
StorebrandOdfjell
Yara

Se liste over tidligere vinnere av Stockman-prisen her.

Scatec er årets forbedringskandidat
Markedet foreslår også kandidater som de ser kan ha et forbedringspotensial i sin kommunikasjon med finansmarkedene, sett i forhold til hva man kan forvente ut fra selskapets størrelse og ressurser. I 2021 er det Scatec som er årets forbedringskandidat. Hensikten med denne delen av avstemmingen er å gi et kollektivt innspill fra investormarkedet om at selskapets IR-arbeid kan forbedres.

Forbedringskandidaten mottar et brev med råd til forbedringer fra Stockmankomiteen, der to erfarne analytikere som følger selskapet har gitt innspill.

Analytikerne har i år lagt vekt på viktigheten av forventningsrett markedskommunikasjon og likebehandling av markedsaktørene. Videre er det viktig at kritiske spørsmål skal behandles rettferdig og at man legger vekt på tydelig rapportering for ulike eierandeler og bredt kommunisert kursrelevant informasjon. Til slutt bør selskapet formidle en klar overgang fra IFRS-rapportert resultat til cash flow opp til morselskapet, og sikre en bedre visibilitet i kapitalstrukturen.


FFNs Stockman-komité består av:
- Hild F. Kinder, KinderStiff Consulting (leder)
- Håkon Astrup, DNB Markets
- Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet
- Preben Rasch-Olsen
- Ole E. Dahl, Arctic Fund Management
- Truls Evensen, Permian
- Synne Wessmann, Pareto Securities


Kontaktpersoner:
Hild F. Kinder, KinderStiff Consulting
Adm. dir. FFN Mette Lindbæk, tlf: 47010660