Vinnere av Stockman-prisen 2022

22. september var det tid for utdeling av Stockman-prisen for trettitfemte året på rad. DNB og AF Gruppen var vinnere i henholdsvis åpen klasse og klasse for mindre og mellomstore selskaper. I tillegg vant også DNB pris for beste IR-team. FFN gratulerer!

Oslo, 22. september 2022

Stockman-prisen har i over tretti år blitt delt ut til det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljøer og aksjonærer, og som utgir de beste års- og delårsrapportene basert på beste finansanalytiske prinsipper.

DNB tar en dobbeltseier og vinner årets pris både for åpen klasse og for beste IR-team. AF Gruppen går til topps i klassen for mindre og mellomstore selskaper.

Stockman er markedets egen pris
Stockman-prisen er markedets egen pris, da den er basert på direkte innspill fra både meglerhus og Norges største investorer, samt fra FFNs medlemmer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til hver klasse og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra FFNs Stockman-komité, som kårer en vinner. 

En egen Stockman-komité går igjennom forslagene. Det legges spesiell vekt på følgende kriterier:

  • Miljø (Environment)
  • Samfunnsansvar (Social)
  • Eierstyring og selskapsledelse (Governance)
  • Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling
  • Finansielle mål og utbyttepolitikk
  • Åpen troverdig og konsistent informasjon
  • Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk
  • Årsregnskap og noter, styrets beretning
  • Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter
  • Delårsrapportering og selskapspresentasjoner

Dobbeltseier til DNB
Det er første gang DNB vinner prisen i åpen klasse, etter å ha ligget blant finalistene 20 av de 22 siste årene. I år vinner de i tillegg også prisen for beste IR-team for tredje gang. Virksomheten scorer høyt på åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktører, delårsrapportering og selskapspresentasjoner (inkl CMD), segmentinformasjon i års- og delårsrapporter og årsregnskap med noter og styrets beretning.

AF Gruppen vinner for første gang
AF Gruppen går for første gang til topps i klassen for mindre og mellomstore selskaper. De scorer høyt på åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktørene, tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling, finansielle mål og utbyttepolitikk og segment informasjon i års- og delårsrapporter.


Etter første gjennomgang av kandidatlisten gikk følgende selskaper til finalen – i alfabetisk rekkefølge:

Åpen klasseMindre og mellomstore selskaper
DNBAF Gruppen
EquinorEuropris
MOWINorske Skog
Yara

Se liste over tidligere vinnere av Stockman-prisen her.

Adevinta og Orkla er årets forbedringskandidater
Markedet foreslår også kandidater som de ser kan ha et forbedringspotensial i sin kommunikasjon med finansmarkedene, sett i forhold til hva man kan forvente ut fra selskapets størrelse og ressurser. I 2022 er det Adevinta og Orkla som er årets forbedringskandidater. Hensikten med denne delen av avstemmingen er å gi et kollektivt innspill fra investormarkedet om at selskapets IR-arbeid kan forbedres.

Forbedringskandidaten mottar et brev med råd til forbedringer fra Stockmankomiteen, der to erfarne analytikere som følger selskapet har gitt innspill.

Analytikerne har i år lagt vekt på for Adevintas del: bedre tilgjengelighet på IR team og nøkkelpersoner, mer til stede og synlige på relevante seminar, mer forventnigsrett markedsinformasjon, mer åpenhet og bedre svar på spørsmål og anvendelse av relevante rapporteringsbegreper som brukes av aktører i samme bransje.
For Orkla sin del legger analytikerne vekt på : Mer åpenhet og bedre svar på spørsmål samt bedre kommunikasjon knyttet til eierstyring og selskapsledelse.


FFNs Stockman-komité består av:
– Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet (leder)
– Håkon Astrup, DNB Markets
– Preben Rasch-Olsen
– Ole E. Dahl, Arctic Fund Management
– Truls Evensen, Permian
– Synne Wessmann, Pareto Securities


Kontaktpersoner:
Ann Kristin Brautaset, FTF (leder Stockmankomiteen).
Adm. dir. FFN Mette Lindbæk, tlf: 47010660