The European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)

FFN er medlem i den europeiske finansanalytikerføredasjonen EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies).

EFFAS har gjennom mange år vært vår viktigste internasjonale samarbeidspartner. Blant annet er AFA-studiet akkreditert av EFFAS – og AFA-kandidater blir tildelt CEFA tittelen (Certified European Financial Analyst). 

Foruten opplæring, beskjeftiger organisasjonen seg blant annet med regnskapsspørsmål, etikk og lobbying mot EUs ulike kommisjoner som har saker inn mot finansmarkedene. FFN er representert i ”EFFAS Commission on Financial Reporting» (CFR).

Les mer om EFFAS her