FFNs Etiske bud

7 Etiske bud for finansanalytisk virksomhet

1.Du skal kjenne lover, forskrifter og regler om etisk opptreden som er relevant for ditt arbeide – og følge dem.
2.Du skal alltid ha fokus på oppdragsgivers interesser.
3.Du skal alltid vurdere om du og/eller din arbeidsgiver har interessekonflikter med oppdragsgiver. Er du i tvil – søk råd.
4.Du skal sørge for at fortrolig informasjon behandles slik at den ikke kommer uvedkommende i hende.
5.Du skal være realistisk i dine vurderinger og råd. Legg aldri skjul på risikoaspektene.
6.Du skal avpasse ditt «budskap» etter mottagerens antatte kunnskapsnivå om verdipapirmarkedet.
7.Du skal søke å hindre at kolleger og samarbeidspartnere bryter relevante regler om etisk opptreden og ta opp mulige brudd med vedkommende.