Våre studier og kurs

Forening for finansfag arbeider for å sikre god fagkompetanse og kompetanseutvikling i finansnæringen i Norge. Vi har som mål å være Norges fremste uavhengige kompetansemiljø innenfor finans og det naturlige bindeleddet mellom akademia og næringen. Vi legger stor vekt på å utvikle opplæringstilbud til medlemmer og andre for å bedre kompetanse til aktørene i det norske kapitalmarkedet. Vi tilbyr en rekke kurs i egen regi samt studier i samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH).