Uttalelse om finansiell informasjon

FFNs komité for finansiell informasjon (KFI) kommer årlig med sin uttalelse om finansiell informasjon. KFI har til formål å forbedre kvaliteten av selskapenes finansielle informasjon og er satt sammen av relativt tunge brukere av slik informasjon.

Komiteen vurderer om styrets årsberetning og årsregnskap gir relevante og tilstrekkelige opplysninger for en forsvarlig og god verdsettelse av selskapenes verdipapirer.

Under finner du komiteens uttalelser.

Temaer finansiell informasjon 2023

Kvartalsrapportering
Nedskrivinger
Ordrebok
Covenants
Valuta – P/B og resultateffekter
Klimarapportering

FFN uttalelse om finansiell informasjon 2023

Temaer finansiell informasjon 2022

Investor- og analytikerkommunikasjon i forkant av kvartalsresultat
Klima og nedskrivinger
Euronext Growth: «Skivebom» på finansielle målsetninger for nylig listede selskaper
Godtgjørelse ledende personer

FFN uttalelse om finansiell informasjon 2022

 

Temaer finansiell informasjon 2021

Nedskrivinger og avkastningskrav
APM og justerte resultater
«EBITDA-justeringer på all time high» – observasjoner fra tidenes IPO-år
Blir det bærekraft i finansiell rapportering

FFN uttalelse om finansiell informasjon 2021

Temaer finansiell informasjon 2020

Equinor og rapportering
Finansiell informasjon ved de aller største M&A-transaksjonene
Obersvasjoner fra korona-rapporteringen
Konsekvenser av småinvestorers inntog i aksjemarkedet

KFI-uttalelse 2020

 

Temaer finansiell informasjon 2019

IFRS 16 – brukervennlighet i fokus
IFRS 15 – kaos i seismikk
Full konsensusforvirring
IBOR
ESG – «information overload?»

KFI-uttalelse_2019

 

Temaer finansiell informasjon 2018

IFRS 15 – og seismikk
Konsensus
IFRS 16 – Leieavtaler
IFRS 9 – Bank
IBOR
Arbeidskapitalfinansiering
Kvartalsrapport

KFI_uttalelse_2018

Temaer finansiell informasjon 2017

Key Audit Matters
Nye IFRSer
APMer (Alternative Performance Measures)
Covenants
Tap i banker
Segmentinformasjon
Kvartalsrapportering

KFI-uttalelse_2017

 

Temaer finansiell informasjon 2016

Rapporteringskrav også for justerte tall
Exit kvartalsrapportering
Balanseføring av leieavtaler
Nedskrivninger og avkastningskrav
Oppfølging Supply og Seismikk
Bankenes rapportering av tap og usikre engasjement

KFI-uttalelse_2016

Temaer finansiell informasjon 2015

Nye regler for tapsavsetninger i bank
Exit kvartalsrapportering
Selskapenes reelle eiere
Supply og seismikk
Diverse

KFI-uttalelse_2015

Temaer finansiell informasjon 2014

Hvilke noter er viktigst?
Segmenter, Finanstilsynet og Statoil
Regionbankenes reelle kapitalkrav
Konsensus og kontraktspolicy
Seismikk og amortisering

KFI-uttalelse_2014

Temaer finansiell informasjon 2013

Avskrivninger i supply
Bankregnskap og kapitaldekning
Hvor tilgjengelig er cashen?
Segmentinformasjon
Valuta, diverse
Restatement av regnskaper
Statoils rapportering av oljereserver

KFI-uttalelse_2013

Temaer finansiell informasjon 2012

Virkelig eller uvirkelig verdi?
Cash flow – hva med litt noter?
Pensjoner – hva betaler de?
Exit kvartalsrapportering?
Bankenes risikovekter – mye info men…
Vits i å se på revisjonsberetning?
Ledelsen inviterer – mye info men…
Konsensus på hjemmeside og guidance

KFI-uttalelse_2012

Temaer finansiell informasjon 2011

Langsiktige investeringer
Utsatt skatt og investeringseiendommer
Penjsoner
4q rapportene vs. endelig årsresultat

KFI-uttalelse_2011

KFI-uttalelse_2011_ekstra

Temaer finansiell informasjon 2010

Segmentinformasjon
Bankenes rapportering
Selskapenes reelle eierforhold
Olje- og gassreserver
Guidance
Justerte resultater

KFI-uttalelse 2010

Temaer finansiell informasjon 2009

Transaksjoner med nærstående parter
«Fairness Opinions»
Nedskrivningsvurderinger
Verdsettelse av investeringseiendom
Fremtidige finansieringsbehov
Selskapenes reelle eierforhold

KFI-uttalelse_2009

KFI-uttalelse 2009 – vedlegg

Temaer finansiell informasjon 2008

Hvor kan vi bli lurt igjen?
Inntektsføring og FAST
Rapportering av olje- og gassreserver
Rapportering av gruvereserver
Finansiering
Verdsettelse av teknologi / FoU
Opp- og nedskriving av verdier

KFI_uttalelse_2008

Temaer finansiell informasjon 2007

Vurdering av oljeselskapenes olje- og gassreserver
Pensjoner
Opplysninger om selskapenes eierforhold
Segmentopplysninger

KFI-uttalelse_2007

Temaer finansiell informasjon 2006

Verdsettelse av eiendeler til virkelig verdi (markedsverdi)
Vurdering av oljeselskapenes oljereserver
Segmentopplysninger
Opplysninger om selskapenes eierforhold

KFI-uttalelse 2006

Temaer finansiell informasjon 2005

Implementeringen av IFRS

KFI_uttalelse_2005

Temaer finansiell informasjon 2004

Tilleggsinformasjon om verdiskapning
Prospekter ved børsnotering
Opplysninger om skattemessige forhold i årsregnskapene
Opplysninger om bruk av derivater
Opplysninger om IFRS

Uttalelse_finansiell_info_2004

Temaer finansiell informasjon 2003

Segmentinformasjon
Valuta
Pensjoner
Nedskriving av anleggsmidler og restruktureringsavsetninger
Kredittkvalitet i utlånsporteføljer i finansinstitusjoner
Konsolidering eventuelt proforma konsolidering

Uttalelse_finansiell_info_03