Om oss

Forening for finansfag er en ledende uavhengige kompetanse- og nettverksarena innenfor finans- og kapitalmarkedet.

FFN er et ledende kompetansemiljø innenfor finans og et naturlige bindeleddet mellom akademia og næringen. Vi legger stor vekt på å utvikle opplæringstilbud til medlemmer og andre for å bedre kompetanse til aktørene i det norske kapitalmarkedet.

Forening for finansfag:

 • Et uavhengig fagkompetansemiljø fra næring og akademia.
 • Vi tilbyr spesialiserte studier, kurs og fagarrangementer med bransjens mest anerkjente faglige ressurser.
 • Vår organisering og våre fagressurser gjør oss til den mest aktuelle arenaen for nettverksbygging.
 • Vi innlemmer bærekraft som en viktig og integrert del av finansfaget.

Aktiviteter i FFN

FFN tilbyr en rekke arrangementer og kurs i egen regi og studier i samarbeid med NHH.

Norske Finansanalytikeres Forening ble stiftet i 1968. I 2022 endret vi navn til Forening for finansfag Norge. Til tross for at Finansanalytikerforeningen var både velkjent og anerkjent blant våre medlemmer og i markedet, opplevde vi at navnet til dels var misvisende og ofte begrensende, all den tid vi har et formål som går utover ren finansanalyse. Vi retter oss like mye mot finansanalytikere som mot alle de som arbeider innenfor finans- og kapitalmarkedet og som brenner for finansfaget.

Foreningen har i dag ca 1000 medlemmer, som arbeider i en rekke ulike roller innenfor finans, investeringer, analyse og kapitalmarked. I tillegg har vi medlemmer som arbeider i andre profesjoner, som advokater, konsulenter og andre virksomheter som har en tilknytning til finans.

Foreningens formål:

FFN skal være:

 • Norges fremste uavhengige fagkompetansemiljø innenfor finans
 • Et naturlig bindeledd mellom akademia og finans
 • En deltaker i samfunnsdebatten og bidragsyter i relevante utvalg og fora
 • En pådriver for bærekraft som integrert del av all finansmarkedsvirksomhet

FFN skal bidra til:

 • Allmenn forståelse av kapitalmarkedenes funksjon og betydning for norsk økonomi
 • Gode rammebetingelser og velfungerende kapitalmarkeder
 • Høy kompetanse og faglig standard for aktører innenfor finans og i kapitalmarkedene
 • Relevante opplæringstilbud innenfor finans

FFN utarbeider også anbefalinger og normer for verdipapirmarkedet og er høringsinstans i mange sammenhenger.

FFN er medlem i:

Velkommen til oss!