Fordypningsstudium i corporate finance

Corporate Finance-studiet passer for deg som ønsker å lære å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Studiet i corporate finance gir deg fordypning i en rekke strategiske problemstillinger som valg av kapitalstruktur, oppkjøp og fusjoner, finansielle restruktureringer, aksjeemisjoner, børsintroduksjoner, og private equity. Corporate governance og aktiv eierstyring er også sentrale temaer.

Studiet er et samarbeid mellom FFN og Norges Handelshøyskole (NHH). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Corporate finance-studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister, journalister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

Sentrale temaer i studiet

 • Eierstyring og interessekonflikter
 • Utforming av finansielle kontrakter
 • Emisjonskostnader og børsintroduksjoner
 • Valg av kapitalstruktur
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Restrukturering
 • Konkurslovens betydning for finansieringen

Etter gjennomført studium vil du kunne forstå og vurdere:

 • Prinsippene bak utformingen av finansielle kontrakter
 • Kontraktenes betydning for bedriftens evne til å hente kapital og kapitalkostnaden
 • Samspillet mellom god eierstyring og valg av finansiering
 • Forskjellen mellom private equity finansering og finansieringen av børsnoterte selskaper
 • Samspillet mellom ledelsens insentivbaserte avlønning og investeringsaktiviteten
 • Konkurslovens innvirkning på gjeldsfinansieringer

Studiet er intensivt, teoridrevet og casebasert, der du utvikler kunnskaper om finansielle prinsipper og transaksjoner, og evnen til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål og diplom.

Forelesere på studiet

Foreleserne er de to internasjonalt anerkjente forskerne professor B. Espen
Eckbo, Tuck School of Business, Dartmouth College
, og professor Karin
S. Thorburn, fra NHH
. Eckbo er også professor II ved NHH.

Karin Thorburn, professor på NHH og Espen Eckbo, professor på Tuck School of Business på Dartmouth College foreleser på studiet.

Praktisk informasjon

 • Søknadsperiode: januar-mai 2023
 • Søknadsfrist: mai 2023
 • Studiesamling på Solstrand (utenfor Bergen): september 2023
 • Avslutningssamling på Soria Moria (Oslo) desember 2023
 • Studieavgift: NOK 70.000

Temaer i corporate finance-studiet

 • Eierstyring og interessekonflikter
 • Utforming av finansielle kontrakter
 • Emisjonskostnader og børsintroduksjoner
 • Valg av kapitalstruktur
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Restrukturering
 • Konkurslovens betydning for finansieringen