Fordypningsstudium i corporate finance

Lær deg å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Corporate Finance er et intensivt, teoridrevet og casebasert studium.

Studiet i corporate finance gir deg fordypning i en rekke strategiske problemstillinger som valg av kapitalstruktur, oppkjøp og fusjoner, finansielle restruktureringer, aksjeemisjoner, børsintroduksjoner og private equity. Corporate governance og aktiv eierstyring er også sentrale temaer.

Studiet er et samarbeid mellom FFN og Norges Handelshøyskole (NHH). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Corporate finance-studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister, journalister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

SENTRALE TEMAER

 • Eierstyring og interessekonflikter
 • Utforming av finansielle kontrakter
 • Emisjonskostnader og børsintroduksjoner
 • Valg av kapitalstruktur
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Restrukturering
 • Konkurslovens betydning for finansieringen

Etter gjennomført studium vil du kunne forstå og vurdere:

 • Prinsippene bak utformingen av finansielle kontrakter
 • Kontraktenes betydning for bedriftens evne til å hente kapital og kapitalkostnaden
 • Samspillet mellom god eierstyring og valg av finansiering
 • Forskjellen mellom private equity finansering og finansieringen av børsnoterte selskaper
 • Samspillet mellom ledelsens insentivbaserte avlønning og investeringsaktiviteten
 • Konkurslovens innvirkning på gjeldsfinansieringer

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål og diplom.

FORELESERE

Du møter:

Karin Thorburn

Karin S. Thorburn is Research Chair Professor of Finance at NHH Norwegian School of Economics, Adjunct Full Professor of Finance at The Wharton School of University of Pennsylvania, and Visiting Professor of Finance at the Tuck School of Dartmouth College. Prior to joining NHH in 2009, she was a full-time faculty member at Tuck for 11 years.

Les mer om Karin her

Espen Eckbo

Professor B. Espen Eckbo holds the Tuck Centennial Chair of Finance. He is also Faculty Director of Tuck’s Lindenauer Forum for Governance Research, which he founded in 1999. He teaches advanced MBA courses in the areas of corporate finance, corporate takeovers and international corporate governance.

Klikk her for å lese mer om Espen Eckbo

PRAKTISK INFORMASJON

Studiet er på masternivå og gir 15 studiepoeng. Det går over ni dager i løpet av ett semester: syv dager på Solstrand Hotel & Bad og en avslutningssamling på to dager med prosjektpresentasjoner på Soria Moria.

Samlinger:

 • 26. august – 1. september 2024 – studiesamling på Solstrand Hotell, Os
 • 28.-29. november 2024 – avslutning og presentasjon av fagoppgaver på Soria Moria i Oslo

 

 • Studieavgift: 70.000 kroner
 • I tillegg til studieavgift kommer utgifter på ca. NOK 20 000 i forbindelse med opphold på Solstrand Hotell & Bad og Soria Moria.
 • Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader).

Praktisk informasjon

 • Studiesamling på Solstrand (utenfor Bergen) med oppstart 26. august 2024
 • Avslutningssamling på Soria Moria (Oslo) i november 2024
 • Studieavgift: NOK 70.000

Søknadsprosess

Klikk her for å søke (NHH sine nettsider)

Søknadsfrist: 1. juni 2024