Kvinner i Frontfinans (KIFF)

Kvinner i Frontfinans (KIFF) er et nettverk for kvinner som jobber i frontfinans-funksjoner. Dette inkluderer stillinger innen investeringsbankområdet, analyse, kapitalforvaltning, investorrelasjoner og ledende finansfunksjoner i finans- og industriforetak.

Nettverket fungerer som en møteplass for å utveksle ideer, møte andre likesinnede og som søker å øke bevisstheten om at finansnæringen er en spennende og viktig del av samfunnet vårt. En viktig målsetting er å øke tilfanget av kvinner i næringen vår.

Vi arrangerer jevnlig seminarer og arrangementer med spennende og relevant tematikk.

Hvis du jobber innenfor eller med frontfinans, oppfordrer vi deg til å bli medlem.

Vil du vite mer?