Fordypningsstudium i kapitalforvaltning

Norges Handelshøyskole (NHH) og FFN har gjennom mange år tilbudt et fordypningsstudium i porteføljeforvaltning. Nå har vi gleden av å presentere et videreutviklet og utvidet studieprogram med fortsatt fokus på forvaltningskompetanse. Studiet gir deg en bred kompetanseplattform som forener kunnskap og ferdigheter innenfor moderne kapitalforvaltning. Oppstart er september 2022.

Kapitalforvaltningstudiet gir deg forståelse for grunnleggende markedsmekanismer, transaksjoner og analyseverktøy knyttet til kapitalforvaltning. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, og inngår i graden NHH Executive Master i anvendt finans (EMAF), i kombinasjon med AFA-studiet.

Kapitalforvaltningsstudiet går over to semestre (september-juni) og er organisert i fem helgesamlinger, med en egen avslutningssamling til diskusjon av fagoppgaver. Fagoppgavene er et skriftlig arbeid som løses i grupper og har som mål å integrere en helhetlig forståelse av hovedtemaene i studiet.

Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører fra næringsliv og finans, samt studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Studiet passer for:

  • Kapitalforvaltere, porteføljeforvaltere, finansanalytikere, bærekraftsanalytikere (ESG) og meglere
  • Kapitaleiere, som for eksempel institusjonelle investorer, private investorer og stiftelser
  • Personer innenfor risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi
  • Personer som arbeider innenfor regnskap og revisjon
  • Personer som jobber i finansielle bransjeorganisasjoner og i offentlig forvaltning, herunder departement, tilsyn og sentralbank
  • Personer som gjør vurderinger av eller innkjøp av forvaltningstjenester, eller yter avansert porteføljerådgivning

Søkere må ha minst tre års relevant arbeidserfaring.

Klikk her for å lese mer om studiet