Personvernerklæring for Forening for finansfag Norge 

Forening for finansfag Norge (FFN, org.nr 942 762 682) er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og god måte. Hensikten med denne personvernerklæringen er å hjelpe deg med å forstå hvilken informasjon vi lagrer, hvorfor vi lagrer den og hva vi gjør med den, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. 

Behandlingsansvarlig 

Forening for finansfag Norge er behandlingsansvarlig for foreningens behandling av personopplysninger på vegne av FFN. Alle spørsmål knyttet til FFNs behandling av personopplysninger kan rettes til oss. 

Personopplysninger som samles inn og behandles 

FFN mottar og innhenter personopplysninger i forbindelse med de tjenestene foreningen tilbyr våre medlemmer og andre interessenter. Foreningen vil kun innhente opplysninger som er nødvendige. Personopplysninger vil i hovedsak innhentes fra de registrerte selv, men kan i enkelte tilfeller innhentes fra tredjeparter, for eksempel fra vår samarbeidspartner Norges Handelshøyskole. 

Vi behandler følgende personopplysninger om våre medlemmer, deltakere på studier og kurs, foredragsholdere, besøkende og nyhetsbrevabonnementer: 

 Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, arbeidsgiver, personnummer og kontonummer. 

Formål med behandlingen (hvorfor opplysningene behandles) 

Vi behandler opplysningene hovedsakelig for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg om å delta på kurs, studie eller fagarrangementet, eller for å være medlem av vår forening.   

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og tilbud i forbindelse med våre kurs og studier samt fagarrangementer. 

Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse, kontonummer og personnummer benyttes for å oppfylle kontraktsmessige avtaler i forbindelse med våre kurs, studier og fagarrangementer. Samme opplysninger benyttes for å kunne administrere vårt medlemsregister. Da innhenter vi også opplysning om din arbeidsgiver. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b), det vil si at det er nødvendig for å oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse. 

Vi behandler også informasjon om e-postadresser for å kunne sende ut nyhetsbrev. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a), det vil si samtykke. Du kan når som helst takke nei til å motta slike henvendelser ved å melde deg av i selve nyhetsbrevet.  

Der du har samtykket til det benyttes ditt adferdsmønster på våre nettsider til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6(1)(a), det vil si samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk. Dette gjøres gjennom innstillingene for cookies som du finner på våre nettsider. 

Innhenting av personopplysninger 

FFN lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller via e-post i forbindelse med påmelding til kurs eller arrangementer, medlemsoppføring eller påmelding til nyhetsbrev. 

Vi bruker informasjonskapsler/cookies og pixel tags på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). 

FFN innhenter vanlig besøksstatistikk for våre nettsider. Dette innebærer statistikk som genereres automatisk som hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Opplysningene benyttes kun i forbindelse med driften og videreutvikling av foreningens nettsider, og kan ikke kobles til fysiske personer.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger på våre nettsider på Personvernklæring for våre nettsider.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

FFN vil ikke dele personopplysninger videre til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette. Tredjeparter får kun innsyn i opplysninger dersom det er nødvendig for å utføre bestemte tjenester hos oss, slik at vi kan yte våre tjenester til våre interessenter. 

FFN benytter seg av databehandler for å behandle personopplysninger knyttet til fakturering og lønnsutbetalinger for kurs og studier. Dette er herunder Elverum Regnskap, som er vår regnskapsfører. Det er inngått en egen databehandleravtale med disse.  

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi mottar i forbindelse med opptak til kurs eller studium lagres kun for kunne arkivere studieinformasjon, karakterer, osv. Disse opplysningene slettes når de ikke lenger er nødvendige for våre arkivformål.

Opplysninger i forbindelse med deltakelse på fagarrangementer slettes jevnlig, senest ett år etter arrangementer har funnet sted. 

Opplysninger om tidligere medlemmer slettes når medlemskapet opphører. Opplysninger om tidligere nyhetsbrevabonnementer slettes når man melder seg av nyhetsbrevene. 

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og be om flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Andre spørsmål om personvern og kontaktinformasjon

Kontakt oss gjerne dersom du har andre henvendelser, spørsmål eller bekymringer. Henvendelser om vår behandling av personopplysninger, eller hvis du ønsker å klage på et mulig brudd på personvernlover, kan rettes hit:

Telefon: 22 12 92 10
E-post: ffn@finansfag.no