Publikasjoner

FFN utgir noen publikasjoner og har for tiden følgende publikasjon for salg

Recommendations & Financial Ratios 2015 - Nordic Edition - kr 450,-

Anbefaling til konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet - versjon 5.0 (Mars 2022)

Recomended Conventions for the Norwegian Certificate and Bond Markets - version 4.0 (TO BE UPDATED)

Andre tilgjengelige publikasjoner som kan fås tilsendt på forespørsel er:

Beregning og justering av historiske tall pr. aksje (1994)