Publikasjoner

FFN utgir noen publikasjoner og har for tiden følgende publikasjoner

Recommendations & Financial Ratios 2015 – Nordic Edition

Anbefaling til konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet – versjon 6.0 (juni 2024)

Recomended Conventions for the Norwegian Certificate and Bond Markets – version 4.0 (TO BE UPDATED)

Andre tilgjengelige publikasjoner som kan fås tilsendt på forespørsel er:

Beregning og justering av historiske tall pr. aksje (1994)