Rapport om kvinner i frontfinans

KIFF har nylig gjennomført en ny spørreundersøkelse blant kvinner i frontfinans, med mål om å kartlegge kvinnenes syn på vår del av bransjen som karrierevei. Vi ønsker også å undersøke hvilke typer tiltak som kan være effektive for at flere av oss skal forbli i sektoren også i fremtiden.

bilde fra podkaststudio
Klikk på bildet for å høre E24-podden om KIFF-undersøkelsen 22.april 2022

I 2016 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om kvinner i frontfinans i regi av blant annet Verdipapirforetakenes Forening (VPFF) sammen med en rekke med erfarne kvinner fra denne delen av finansbransjen. Dette ble grunnlaget for nettverksgruppen Kvinner i frontfinans (KIFF), som i dag er en aktiv og engasjert nettverksgruppe som jobber for å rekruttere flere kvinner til frontfinans, og sørge for at de som allerede er i bransjen, ønsker å bli.

Vi i KIFF, de fleste av oss med lang fartstid innenfor finans, analyse og forvaltning, har valgt denne bransjen fordi vi finner arbeidet stimulerende og vi har en arbeidshverdag med spennende oppgaver og kontinuerlig tilfang av faglige utfordringer.

Det er et faktum av kvinneandelen er lavere enn vi skulle ønske i det vi definerer som frontfinans (dvs. områder som jobber direkte mot børs og kapitalmarkeder, deriblant forvaltning, megling og analyse). KIFF jobber for å bedre kjønnsbalansen og skape et større mangfold. Det finnes en rekke studier som understøtter at mangfold på arbeidsplassen fører til økt lønnsomhet og bedre beslutningstaking og andre effektivitetsgevinster. Bedre beslutninger i finans vil kunne bidra til et mer effektivt finansmarked når det gjelder for eksempel fastsettelse av markedspriser og i analyse. Dette er også støttet av forskning innen beslutningstaking hvor en fjerning av glasstaket for kvinner ikke bare vil føre til større kjønnsbalanse, men også til signifikante effektivitetsgevinster. Mangfold er med andre ord en avgjørende faktor for å lykkes med lønnsom vekst og en konkurransedyktig finansnæring i fremtiden.

Kvinner i frontfinans trives og ønsker å bli

Undersøkelsene fra 2016 og 2021 har ett viktig fellestrekk: kvinner i frontfinans er fornøyde, de er ambisiøse, og de vil i svært stor grad anbefale andre kvinner en karriere i frontfinans. De svarer at de jobber i en spennende bransje med faglige utfordringer, dyktige kollegaer og kontinuerlig læring. Nærmere ni av ti kvinner svarer at det er ganske eller svært sannsynlig at de fortsatt er ansatt i frontfinans om fem år. Dette står i sterk kontrast til etterlatt inntrykk av en mannsdominert bransje som kan skremme unge kvinner fra å søke seg hit.

Fortsatt potensial for forbedringer

Selv om kvinnene i bransjen stort sett er fornøyde, har vi en lang vei å gå for å oppnå en god kjønnsbalanse, og dette krever proaktive tiltak. Forslag til tiltak som kommer frem i undersøkelsen er blant annet at kvinner som i dag jobber innenfor frontfinans står frem som rollemodeller og mentorer. Videre er det viktig at arbeidsgivere oppfordrer og oppmuntrer til at både kvinner og menn tar foreldrepermisjon. Til slutt er det viktig at den økte fleksibiliteten i form av økt bruk av hjemmekontor og mer fleksible arbeidstider, som har kommet som en følge av COVID19, bør opprettholdes også i fremtiden for å sikre en bedre «work-life balance».

Ikke for alle

Vi vet at en karriere i frontfinans er både spennende og utfordrende, men også krevende; det er ikke en jobb som passer for alle, verken for kvinner eller menn. Det vi imidlertid vet, er at finans kan være midt i blinken for kvinner som ønsker en spennende og givende karriere hvor de kan bidra til bærekraftig økonomisk vekst i samfunnet. Finansnæringen er en avgjørende aktør i det grønne skiftet, som skal finansiere løsningene som skal bidra til fremtidens lavutslippssamfunn. Så ingen kan si at finans mangler purpose!

Alexandra Morris, leder av KIFF-nettverket og investeringsdirektør i Skagenfondene

Mette Lindbæk, administrerende direktør i Norske finansanalytikeres forening (FFN)

Hør E24-podden som handler om funnene i undersøkelsen: