AFA-studiet – kortere og mer praktisk

De siste årene har vi jobbet med å oppgradere og fornye AFA-studiet, som nå er kortet ned med ett semester og mer praktisk rettet. – Men AFA passer fortsatt best for deg som virkelig ønsker å fordype deg i finansfaget, sier Jøril Mæland, førsteamanuensis på NHH og faglig ansvarlig for AFA-studiet.
professor i undervisningssituasjon
Førsteamanuensis på NHH Jøril Mæland er faglig ansvarlig for AFA-studiet. Foto: Siv Dolmen

AFA-studiet har i mange år vært markedets fremste og mest anerkjente videreutdanning for finansbransjen. For å sikre at studiet er tilpasset dagens marked har NHH og samarbeidspartner Forening for finansfag Norge (FFN) arbeidet systematisk for å oppgradere og fornye studiet.

– Det tette samarbeidet gjør det mulig å kombinere de beste akademiske ressursene med markedets fremste profesjonelle ressurser, og på den måten få teorien satt i sammenheng med hvordan markedet operer. Dette gir studentene en intensiv og engasjerende læringsprosess, sier Mette Lindbæk, administrerende direktør i FFN.

FOKUS PÅ FORDYPNING OG PRAKTISK LÆRING

AFA-studiet er kortet ned med ett semester, og fokus er enda mer praktisk rettet enn før. Fordypningen skjer i hovedsak gjennom mer casebasert og dialogbasert undervisning.

– Studiet har alltid vært markedsnært, både i undervisning og ikke minst i diskusjonene. Dette har alltid vært og skal fortsette å være studiet største styrke, sier Mæland.

NETTVERKSBYGGING OG FYSISKE STUDIESAMLINGER

Til tross for at det finnes gode muligheter for digital undervisning, vil AFA-studiet fortsette å med hovedsakelig fysiske studiesamlinger og har fokus på nettverkseffekter.

– Nettverksbygging har alltid vært en viktig del av AFA-studiet, og dette tar vi vare på. AFA-studiet gir en unik mulighet til å bli kjent med både andre personer fra markedet og med en rekke av landets fremste akademiske krefter på finansfeltet, sier Lindbæk.

NY MASTERGRAD – EXECUTIVE MASTER I ANVENDT FINANS

I tillegg til et oppgradert AFA-studium, har NHH og FFN nå utviklet en ny mastergrad, «Executive master i anvendt finans». Mastergraden er modularisert og lar studentene velge en faglig fordypning i tillegg til AFA-studiet.

Det nyeste studiet her er Bærekraftig Finansiell Analyse, som gjør finansfolk kompetente i å inkludere bærekraft i sine analyser.

Dessuten har vi videreutviklet og utvidet fordypningsstudiet i kapitalforvaltning, som gir studentene en bred kompetanseplattform som forener kunnskap og ferdigheter innenfor moderne kapitalforvaltning.

Videre tilbys studier i Corporate Finance og Anvendt kredittanalyse.

NY FORDYPNINGSMODUL I PRIVATE EQUITY

FFN og NHH jobber i tillegg med å utvikle en ny fordypningsmodul med fokus på Private Equity. Programmet har oppstart tidlig i høst, og vil være ferdig innen nyttår. Modulen har 15 studiepoeng, og Carsten Bienz, førsteamanuensis på NHH, er faglig ansvarlig for modulen. I tillegg vil det være  stort fokus på praktisk erfaring, med en rekke forelesere fra PE-bransjen.

KOMBINERER TEORI MED PRAKSIS

Alle finansstudiene undervises av fagressurser fra NHH og ledende praktikere fra finansmarkedene, og representerer en unik nettverksarena for læring i skjæringspunktet mellom anvendt teori og profesjonell praksis.

– Dette er den eneste komplette erfaringsbaserte finansmasteren som tilbys i Norge, og studentene representerer et mangfold av kompetente finansengasjerte folk fra alle deler av finansmarkedene, sier Mæland.

AFA-studiet gir deg stor finansfaglig bredde:

Studiet består av i alt åtte emner:

 • Finansregnskap med analyse
 • Verdsettelse
 • Corporate Finance
 • Porteføljestyring/Kapitalmarkedsteori
 • Fastrentepapirer
 • Finansielle instrumenter
 • Anvendt makroøkonomi
 • Institusjonelle forhold/sentrale atferdsregler

AFA-STUDIET

 • Erfaringsbasert
 • Gjennomføres på deltid over to år
 • Praktisk og dynamisk læringsprosess
 • Gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger
 • Fokus på samspill og nettverksbygging
 • Prosjektarbeid og caseoppfaver som gir mulighet for fordypning

Klikk her for å lese mer om AFA-studiet (NHH sine nettsider)

Klikk her for å søke på AFA-studiet (NHH sine nettsider)