Årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av et velfungerende egenkapitalbevis

Hvor og når
Fra
torsdag 17. februar 2022 09:30
Til
torsdag 17. februar 2022 13:00
Sted
Digitalt arrangement – Webcast
Arrangør
Sparebankforeningen i samarbeid med Oslo Børs, Selmer og FFN
Påmeldingsfrist
11/02/2022 00:00
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av et velfungerende egenkapitalbevis

Sparebankseminar 

Du kan delta ved å TRYKKE HER.

Sparebankforeningen, Oslo Børs, Advokatfirmaet Selmer og Forening for Finansfag inviterer til fagseminar for å belyse viktige strategiske endringer og problemstillinger som påvirker sparebanknæringen fra et kapitalmarkedsperspektiv.

Seminaret er digitalt og deltakelse er gratis

Program

Tid Tema 
09.00 – 09.10 Velkommen 
Iman Winkelman, direktør i Sparebankforeningen og børsdirektør Øivind Amundsen
09.10 – 09.25 Makrobildet våren 2022
Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom, Eika Gruppen
09.25 – 10.00 Notering av egenkapitalbevis på Oslo Børs 

Initiativ og endringer som er av betydning for utstedere av egenkapitalbevis
Eirik Høiby Ausland, direktør førstehåndsmarked, Oslo Børs

Erfaringer fra notering på Euronext Growth
Siri Berggren, adm. banksjef, Romerike Sparebank

Erfaringer fra notering på Oslo Børs
Per Halvorsen, konsernsjef, SpareBank 1 Sørøst-Norge

Vi følger opp introduksjonene med en samtale ledet av Iman Winkelman

10:00 – 10:05 Pause
10.05 – 10.55 Regelverk – viktige oppdateringer fra Advokatfirma Selmer

Praktisk oppdatering – regelverksendringer 

Status på det pågående utredningsarbeid om kapitalstrukturen i sparebanksektoren

Bernt Olav Steinland, partner
Andreas Jarbø, partner

Vi følger opp introduksjonene med en samtale ledet av Iman Winkelman

10.55 – 11.25 Pause
11.25 – 11.55 Egenkapitalbevis sett fra et investorperspektiv

Sparebankstiftelser som eiere i sparebanker – passivt eierskap eller profesjonell kapitalforvaltning?
Tore- Anstein Dobloug, Daglig leder, Sparebankstiftelsen Hedmark

Hva er viktig for en egenkapitalbeviseier?
Stig Erik Brekke, investeringsdirektør, Eika Kapitalforvaltning

11.55 – 12.15 Egenkapitalbeviset i 2030
Jon Gunnar Pedersen, Partner, Arctic
12.15 – 12.20 Pause 
12.20 – 13.00 Egenkapitalbevis sett fra et utstederperspektiv

Erfaringer fra konverteringssaken og nedsalget 2019  

Bærekraft er konkurransekraft
Jan Erik Kjerpeseth, Konsernsjef, Sparebanken Vest

Utenlandsk eierskap, likviditet og utbyttepolitikk   

Samfunnsløftets betydning for egenkapitalbevisets stilling
Liv Ulriksen, konsernsjef, SpareBank 1 Nord-Norge