EU Green Bond Standard: Regler og implikasjoner av EUs nye standard for grønne obligasjoner

Hvor og når
Fra
tirsdag 19. mars 2024 08:30
Til
tirsdag 19. mars 2024 10:00
Sted
Stortingsgata kurs & konferansesenter (Høyres Hus)
Arrangør
FFN
Påmeldingsfrist
18/03/2024 12:00
Priser
Medlem: Gratis
Ikke medlem: 1000,-
Studentmedlem: Gratis
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

EU Green Bond Standard: Regler og implikasjoner av EUs nye standard for grønne obligasjoner

FFNs obligasjonskomité ønsker velkommen til frokostmøte hvor Magnus Piene (Director Sustainable Finance DNB Markets) vil gjennomgå regelverket og forskjellen mellom ICMA Green Bond Principles – dagens Grønne obligasjonsstandard – og EUs nye EU Green Bond standard. Deretter vil Eivor Oellingrath (Senior ESG Analytiker ODIN Forvaltning) og Marianne Gut (Portfolio Manager, SEB IM, SEB Green Bond Fund) gjennomgå hvordan dette blir gjennomført praktisk og deres syn på implikasjonene av de ulike standardene.

Taksonomien setter strenge krav til hvilke aktiviteter som kan defineres som grønne. Frokostmøtet tar for seg denne problematikken og ser på forskjellen mellom den eksisterende standarden for grønne obligasjoner (ICMA Green Bond Principles) og EU GBS. Videre diskuterer vi også hvordan dette gjennomføres praktisk og om det har noen implikasjoner for forvaltere av fond med grønne obligasjoner. Vi lurer også på hvordan eller om disse standardene påvirker hvordan fond kobler seg opp mot artikkel 8 og 9 fond, og eventuelle tanker om «green washing».

 

 

Moderator:
Maria Granlund, senior porteføljeforvalter Alfred Berg
og medlem av FFNs Obligasjonskomité

 

 

Arrangementet gjennomføres fysisk.

Det vil bli mulighet for å delta på en enkel Teams-løsning for de som ikke har anledning til å delta fysisk. Teams-link sendes ut i forkant til de som melder seg på denne løsningen. Man vil i hovedsak kun se og høre presentasjonene, og det vil være begrenset anledning til å stille spørsmål via Teams-løsningen.

NB! Det er samme kostnad for Ikke-medlemmer å delta via Teams som å delta fysisk.

*Med forbehold om endringer