FFN Webinar – Geopolitisk risiko og Statens pensjonsfond utland med NUPI-direktør Ulf Sverdrup

Hvor og når
Fra
tirsdag 06. desember 2022 12:00
Til
tirsdag 06. desember 2022 13:00
Sted
Teams
Arrangør
FFN
Påmeldingsfrist
06/12/2022 12:00
Priser
Medlem: Gratis
Ikke medlem: 300,-
Studentmedlem: Gratis
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

FFN Webinar – Geopolitisk risiko og Statens pensjonsfond utland med NUPI-direktør Ulf Sverdrup

Presentasjonen fra webinaret

Velkommen til lunsjwebinar hvor vi får en gjennomgang av utredningen NOU2022:12 – Fondet i en brytningstid: Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk, ved NUPI-direktør og utvalgsleder Ulf Sverdrup.

 

Ulf Sverdrup, direktør på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), overleverte 26. september 2022 utredningen «Fondet i en brytningstid – Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk» (NOU 2022: 12). Utvalgets mandat var å vurdere hvilke internasjonale økonomiske og politiske utviklingstrekk som kan være relevante for Statens pensjonsfond utland noen år frem i tid, og hvilken betydning disse kan ha for styring og forvaltning av fondet.

 

 

 

Harald Magnus Andreassen, utvalgsmedlem, deltar også i webinaret.

 

 

Mer om utvalget:

Utvalgets mandat:

 • Hvordan og i hvilken grad utviklingstrekk internasjonalt og i finansmarkedene, herunder sentrale drivere, kan påvirke avkastning og risiko. Relevant risiko i denne sammenheng er særlig finansiell risiko, men omdømmerisiko for SPU og Norge og sikkerhets- og utenrikspolitisk risiko kan også ha betydning.
 • I hvilken grad slike utviklingstrekk kan ha betydning for grunnlaget for investeringsstrategien og om det bør gjøres en ny vurdering av enkelte av de endringene i strategien som er gjennomført de senere årene.
 • Hvilken betydning disse utviklingstrekkene kan ha for forvaltning og styring av SPU?

 

Utvalgets sammensetning:

 • Ulf Sverdrup, direktør NUPI (utvalgsleder)
 • Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets
 • Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand
 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
 • Jon Gunnar Pedersen, partner i Arctic Securities
 • Helge Seland, ambassadør ved Norges faste delegasjon til Europarådet i Strasbourg
 • Inger Stensaker, professor ved NHH
 • Olaug Svarva, styreleder i DNB og Norfund
 • Jonas Tallberg, professor ved Stockholms universitet
 • Karin Thorburn, professor ved NHH
 • Astrid Undheim, konserndirektør i Sparebank1 SMN