Innkalling til Generalforsamling i FFN

Hvor og når
Fra
mandag 27. mars 2023 17:00
Til
mandag 27. mars 2023 18:00
Sted
Finansnæringens Hus
Arrangør
FFN
Påmeldingsfrist
27/03/2023 12:00
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Innkalling til Generalforsamling i FFN

Til behandling foreligger (i henhold til vedtektene §5)

Sak

Tema

1. Årsberetning 2022

Årsberetning 2022 er lagt ut på FFNs Internettsider finansfag.no

 
2. Regnskap 2022 m/revisors beretning

Regnskap 2022 er lagt ut på FFNs Internettsider finansfag.no.

 
3. Rapport fra Etisk komite

Det var ingen saker fra Etisk komité i 2022

rapport fra etisk komité

 
4. Medlemskontingent for 2024

Generalforsamlingen skal hvert år fastsette neste års kontingent.

 

For 2024 foreslår styret følgende kontingent:

Ordinære medlemmer – 1800 kroner (1600 i 2023)

Pensjonistmedlemmer – 600 kroner (600 i 2023)

Studenter – gratis

 
5. Valg av styreleder og styremedlemmer

Valgkomitéens_innstilling

 
6. Valg av medlemmer til etisk komité

Valgkomitéens_innstilling

 
7. Valg av revisor

Styret fremmer forslag på gjenvalg av Crowe partner revisjon AS ved partner Nils Frode Johansen for et år.

 
8. Godkjennelse av revisors honorar

Revisor honoreres etter regning.

 
9. Forslag til vedtektsendringer

Styrets forslag til vedtektsendringer vedlegges

 
10. Faglige spørsmål av interesse

Det er ikke kommet inn saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen

Forening for Finansfag
Christina Stray
Styreleder