FFNs årlige seminar om finansiell rapportering – Hold av datoen

Hvor og når
Fra
torsdag 22. september 2022 09:00
Til
torsdag 22. september 2022 11:30
Sted
Felix Konferansesenter
Arrangør
FFN
Påmeldingsfrist
Ingen frist
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

FFNs – uttalelse 2022 om børsnoterte selskapers finansielle informasjon

Velkommen til et av høydepunktene på FFN-kalenderen – det årlige seminaret om finansiell rapportering – hvor vi presenterer FFNs uttalelse om børsnoterte selskapers finansielle informasjon for 2022.

Uttalelsen utarbeides og presenteres av FFNs Komité for finansiell informasjon, hvor flere av Norges mest anerkjente analytikere, forvaltere og revisorer har studert en lang rekke kvartalsrapporter og årsrapporter fra det siste året. Komiteen har gjennom diskusjon og analyse identifisert en rekke temaer som belyses i årets KFI-utttalelse.

 

Stockman-prisen 2022
Årlig deler FFN ut Stockman-prisen til det børsnoterte selskap i Norge, som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper, anses for å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter.
Prisen deles ut i følgende klasser:

  • Åpen klasse,
  • klasse for mindre og mellomstore selskap
  • Beste IR-team

Ann Kristin Brautaset, AFA, Assisterende direktør aksjer i Folketrygdfondet, Leder FFNs Stockman-komité

 

Foredrag – TBA

Arrangementet oppdateres fortløpende så fort vi får detaljer på plass