Webinar – EU Green Bond Standard: Hvordan vil EUs nye standard for grønne obligasjoner påvirke utestående grønne obligasjoner?

Hvor og når
Fra
tirsdag 27. april 2021 13:00
Til
tirsdag 27. april 2021 14:00
Sted
Zoom Webinar
Arrangør
FFN
Påmeldingsfrist
26/04/2021 15:00
Priser
Medlem: Gratis
Ikke medlem: 300,-
Studentmedlem: Gratis
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Webinar – EU Green Bond Standard: Hvordan vil EUs nye standard for grønne obligasjoner påvirke utestående grønne obligasjoner?

Klikk her for å se opptak av webinaret 

FFN Webinar – EU Taxonomy and Green Bonds – presentasjon

 

FFNs obligasjonskomité ønsker velkommen til webinar om grønne obligasjoner.

I forbindelse med innføring av EU-taksonomien lanseres også EU Green Bond Standard, en ny standard for grønne obligasjoner.

Taksonomien setter strenge krav til hvilke aktiviteter som kan defineres som grønne. Dette kan føre til at deler av dagens grønne obligasjonsmarked, med obligasjoner utstedt med gammel standard, ikke vil kunne klassifiseres som «grønn».

Webinaret tar for seg problematikken og ser på forskjellen mellom den eksisterende standarden for grønne obligasjoner (ICMA Green Bond Principles) og EU Green Bond Standard. Videre diskuterer vi hvordan dette kan påvirke etterspørselen etter grønne obligasjoner på sikt og hvilke andre utviklingstrekk vi ser fremover.


Program:

EU-taksonomien – kort innføring og grunnleggende fakta

Forskjellene mellom ICMA Green Bond Principles (eksisterende standard for grønne obligasjoner) og EU Green Bond standard

Thomas W. Hemmestad, DNB Sustainable Finance


Hvordan ser obligasjonsinvestorer på utviklingen med flere standarder for grønne obligasjoner, og på utviklingen generelt for grønne obligasjoner fremover

Marianne Gut, Porteføljeforvalter, SEB Green Bond Fund


Webinaret avsluttes med en panelsamtale.

Ordstyrer: Maria Granlund, Porteføljeforvalter Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, og medlem i FFNs Obligasjonskomité

 

Link til webinaret sendes ut i forkant til de som er påmeldt.