Webinar: hvordan påvirket pandemien den norske fondsbransjen?

Hvor og når
Fra
torsdag 04. februar 2021 08:30
Til
torsdag 04. februar 2021 09:30
Sted
Zoom Webinar
Arrangør
VFF og FFN
Påmeldingsfrist
03/02/2021 15:00
Legg til iCalendar Legg til Google Calendar

Webinar: hvordan påvirket pandemien den norske fondsbransjen?

 

Se opptak fra webinaret her

Se presentasjonen fra webinar her

 

Verdipapirfondenes Forening (VFF) og Finansanalytikerforeningen (FFN) inviterer til webinar om en ny rapport som nylig er utarbeidet av VFF om koronapandemiens konsekvenser for fondsbransjen.

En arbeidsgruppe i regi av VFF har i høst utarbeidet en rapport om de viktigste konsekvensene for den norske kapitalforvaltningsbransjen som følge av koronapandemien våren 2020. Formålet med arbeidet har vært å identifisere de viktigste læringspunktene for bransjen.

Innledere:
Anette - smilende dame med langt hår

Bernt Zakariassen, leder i VFF
Anette Hjertø, Seksjonsleder for absolutte investeringer, DNB Asset Management
Dagfin Norum, CIO i Storebrand

Ordstyrer er Mette Lindbæk, leder i FFN.

På webinaret går vi nærmere inn på innholdet i rapporten. I tillegg blir det en panelsamtale med Anette Hjertø (DNB Asset Management) og Dagfin Norum (Storebrand), som begge var med i arbeidsgruppen, som vil gi ytterligere perspektiver fra et markedsståsted.

Rapporten har blant annet vurdert:

– Hvordan kapitalmarkedene fungerte
– Konsekvenser av kundeadferden
– Praktiske og omdømmemessige konsekvenser for bransjen
– Effekten av de myndighetstiltakene som var sentrale for finansmarkedene.

På bakgrunn av erfaringene som er høstet, har arbeidsgruppen skissert forslag til tiltak som bør vurderes både i forkant av og under en tilsvarende ny krise i fremtiden. Disse forslagene er ment som innspill som kan bidra til å gjøre markedet mindre sårbart for fremtidige hendelser som den vi opplevde i vår. I rapporten presiseres det at grunnlaget for de tiltakene som myndighetene setter inn i kritiske markedssituasjoner må være basert på nasjonale hensyn, og at det er hensynet til norsk økonomi og finansiell stabilitet som må være førende.

Lenke til rapporten:
https://vff.no/news/2021/ny-rapport-koronapandemiens-konsekvenser-for-fondsbransjen

Webinaret er gratis.