Artikler i Magma om finansiell analyse og bærekraft

Les siste utgave av Magma med fokus på finansiell analyse og bærekraft - med artikler skrevet av studenter og fagansvarlig på fordypningsstudiet i bærekraftig finansiell analyse - klikk her for å lese.

Den siste utgaven av Econa sitt tidsskrift Magma fokuserer på finansiall analyse og bærekraft. Innhold i denne utgangen er basert på artikler som er skrevet av de fagansvarlige og på bakgrunn av studentoppgaver på FFN og NHH sitt fordypningsstudium i bærekaftig finansiell analyse.

Her finner du en rekke innsiktsfulle artikler om bærekraftig finans skrevet av både studenter og faglige ansvarlige på studiet.

Du kan blant annet lese dette:
- EU-taksonomien - erfaring fra praktisk implementering
- Vesentlighet i bærekraft
- Klimastratsegien til fire store olje - og gasselskaper og deres prising
- Hvordan kan banken vurdere ESG-risikoen i lån til små og mellomstore bedrifter?
- Grønn risikopremie det det norske obligasjonsmarkedet
- Etablering av grønne rammeverk for finansiering
- Nordisk treforedling og det grønne skiftet
- Intervju med fagansvarlig for studiet og leder på institutt for finans på NHH, Aksel Mjøs.

Les magasinet Magma på nett.

Artiklene om finansiell analyse og bærekraft fra side 58.

Klikk her for PDF-versjonen av Magma 1-2022