Christina Stray er ny styreleder i Finansanalytikerforeningen

Oslo, 31.03.2022: Christina Stray, som er direktør juridisk og compliance i Folketrygdfondet, er valgt som ny styreleder i Finansanalytikerforeningen fra 2022. Janne Kvernland fra Alfred Berg trer inn som nytt styremedlem.
Foto: Stray- CF Wesenberg // Kvernland: Alfred Berg

Stray overtok styreledervervet etter André Vatsgar fra Sector, som har ledet foreningen siden 2018, på foreningens generalforsamling 28. mars.

– Jeg gleder meg til å videreføre det gode arbeidet som skjer i Finansanalytikerforeningen, særlig den viktige rollen foreningen har til å bidra til å styrke kompetansen for finansfag.  Foreningen er inne i en spennende periode, med nye tilbud til medlemmene og en tydeligere profilering av foreningens formål, sier Stray.

Christina Stray har arbeidet i Folketrygdfondet siden 2009. Hun kom da fra stillingen som leder av prospekt- og transaksjonsavdelingen ved Oslo Børs. Hun har også jobbet som advokat i juridisk avdeling ved Oslo Børs og i advokatfirmet Wiersholm, Mellbye & Bech. Stray tok juridisk embetseksamen i Oslo i1992 og Master of Laws (LLM) ved London School of Economics I 1994.

Hun har også lang fartstid i FFN, både som styremedlem og som foreleser på AFA-studiet og deltaker i fagutvalget for foreningens nyeste kurs, Compliance i finans.

I tillegg kommer Janne Kvernland inn som nytt styremedlem. Kvernland er porteføljeforvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning, og har tidligere vært finansanalytiker i mange år.

Styret i FFN består av

  • Christina Stray, styreleder
  • Håkon Astrup, finansanalytiker DNB
  • Trine Halvorsen, konsernadvokat KLP
  • Anette Hjertø, investeringsdirektør DNB Livsforsikring
  • Janne Kvernland, porteføljeforvalter Alfred Berg
  • Steinar Sars Kvifte, partner EY
  • Pernille Moen, porteføljeforvalter Folketrygdfondet