NOU 2021:10 Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet

Finansdepartementet

28 Mar 2022

Les høringsuttelsen (PDF)