Endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsforetak og pensjonsforetak

Finansdepartementet

25 May 2018

Les høringsuttelsen (PDF)