Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Finansdepartementet

11 May 2018

Les høringsuttelsen (PDF)