Forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om bruk av andelsklasser mv.

Finansdepartementet

12 Jan 2018

Les høringsuttelsen (PDF)