Forslag til forskriftsendringer for gjennomføring av deler av norsk aksjonærrettighetsdirektiv

Finansdepartementet

1 Mar 2023

Les høringsuttelsen (PDF)