Forslag til lov om opplysninger om bærekraft

Finansdepartementet

7 Jan 2021

Les høringsuttelsen (PDF)