Forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse

Nærings- og fiskeridepartementet

1 Mar 2023

Les høringsuttelsen (PDF)