Gjennomføring av forventede nye EØS-regler om grønne obligasjoner

Finansdepartementet

6 Dec 2023

Les høringsuttelsen (PDF)