Konsultasjon – fallbackløsninger og termin- og spreadjusteringer mellom Nibor og Nowa ved et eventuelt bortfall av Nibor

Norges Bank

20 Oct 2020

Les høringsuttelsen (PDF)