Konsultasjon – markedskonvensjoner for finansielle produkter med NOWA som referanserente

Norges Bank

25 Aug 2020

Les høringsuttelsen (PDF)