Konsultasjon – utredning av et OIS-marked i norske kroner

Norges Bank

25 Aug 2020

Les høringsuttelsen (PDF)