NOU 2018:1 Markeder for finansielle instrumenter – gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

Finansdepartementet

20 Apr 2018

Les høringsuttelsen (PDF)