NOU 2018:12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet

23 Nov 2018

Les høringsuttelsen (PDF)