NOU 2019: 1 Overtakelsestilbud – frivillig og pliktig tilbud

Finansdepartementet

30 Oct 2019

Les høringsuttelsen (PDF)