Rapport fra utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi

Finansdepartementet

18 Mar 2019

Les høringsuttelsen (PDF)