Utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

Finansdepartementet

25 May 2018

Les høringsuttelsen (PDF)