Utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstadarder

Finansdepartementet

8 Jan 2024

Les høringsuttelsen (PDF)