Videreføring av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Finansdepartementet

13 Dec 2021

Les høringsuttelsen (PDF)