Corporate Finance-studiet 2021 – nå åpent for søknader

Det er nå åpent for søknader til det anerkjente Corporate Finance-studiet. studiet vil foregå digitalt. Studiestart er 24. august og søknadsfrist er 10. juni.

Det er nå åpent for søknader til årets Corporate Finance-studie. Studiestart er 24. august og søknadsfrist er 10. juni.

Studiet går over ett semester, og det vil være seks uker med digital undervisning to ganger per uke. I tillegg blir det en avslutningssamling (digital eller fysisk) som går over to dager.

Studiet i corporate finance gir deg fordypning i en rekke strategiske problemstillinger som valg av kapitalstruktur, oppkjøp og fusjoner, finansielle restruktureringer, aksjeemisjoner, børsintroduksjoner, og private equity. Corporate governance og aktiv eierstyring er også sentrale temaer.

Studiet er et samarbeid mellom FFN og Norges Handelshøyskole (NHH). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Studiet er intensivt, teoridrevet og casebasert, der du utvikler kunnskaper om finansielle prinsipper og transaksjoner, og evnen til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Klikk her for mer informasjon og søknadsweb (NHH sine nettsider).