Fortsatt noen få ledige plasser på fordypningsstudiet i bærekraftig finansiell analyse – oppstart 18. oktober

Det er fremdeles noen få ledige plasser på fordypningsstudiet i bærekraftig finansiell analyse. Dette er et praktisk og anvendbart studium som gir studentene forståelse for dilemmaer som påvirker finansiell analyse i møte med bærekraft. Oppstart er 18. oktober. Opptaket er løpende.

Fordypningsstudiet i bærekraftig finansiell analyse er et praktisk og anvendbart studium som gir studentene en dypere forståelse for dilemmaer som påvirker finansiell analyse i møte med bærekraft. Studentene får også konkrete metoder og ferdigheter for å kunne inkludere bærekraftsdimensjonene i velbegrunnede finansielle analyser.

Studiet er aktuelt for investorer, analytikere, porteføljeforvaltere, økonomiledere, revisorer, rådgivere, journalister, forretningsjurister, ansatte som arbeider med rating eller tilsyn, og alle andre som trenger kunnskap og ferdigheter i hvordan bærekraft skal integreres i finansfaglige vurderinger. Dette er et deltidsstudium som krever relevant arbeidserfaring.

Det legges opp til fysiske studiesamlinger så langt dette er mulig med gjeldende smittevernregler. Oppstart er 18. oktober.

Klikk her for å lese mer om studiet på NHH sine nettsider.