DNB og AF Gruppen vinner Stockman-prisen 2022 for beste rapportering til finansmarkedet

DNB og AF Gruppen er vinnerne av årets Stockman-priser for beste rapportering til finansmarkedet i 2022.

DNB og AF Gruppen er vinnerne av årets Stockman-priser for beste rapportering til finansmarkedet i 2022.

Stockman-prisen har i over tretti år blitt delt ut til det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljøer og aksjonærer, og som utgir de beste års- og delårsrapportene basert på beste finansanalytiske prinsipper.

DNB vinner årets pris for åpen klasse og AF Gruppen går til topps i klassen for mindre og mellomstore selskaper. DNB får også prisen for beste IR-team.

Stockman er markedets egen pris

Stockman-prisen er markedets egen pris, da den er basert på direkte innspill fra både meglerhus og institusjonelle og private investorer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til hver klasse og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra FFNs Stockman-komité, som kårer en vinner. 

Prisen integrerer ESG i finansiell rapportering

Stockman-komiteen oppdaterte i fjor evalueringskriteriene for prisene, og tydeliggjort og økt fokus på ESG-parameter. Det er også lagt vekt på at ESG må være en integrert del av den finansielle rapporteringen.

Dobbeltseier til DNB

Det er første gang DNB vinner prisen i åpen klasse, etter å ha ligget blant finalistene 20 av de 22 siste årene. I år vinner de i tillegg også prisen for beste IR-team for tredje gang. Virksomheten scorer høyt på, åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktører, delårsrapportering og selskapspresentasjoner (inkl CMD), segmentinformasjon i års- og delårsrapporter og årsregnskap med noter og styrets beretning.

DNB. Foto: Lasse Lerdahl Fotograf Ørnelund AS

AF Gruppen vinner for første gang

AF Gruppen går for første gang til topps i klassen for mindre og mellomstore selskaper. De scorer høyt på åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktørene, tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling, finansielle mål og utbyttepolitikk og segment informasjon i års- og delårsrapport.

AF Gruppen. Foto: Lasse Lerdahl Fotograf Ørnelund AS

Adevinta og Orkla er årets forbedringskandidater

Markedet foreslår også kandidater som de ser kan ha et forbedringspotensial i sin kommunikasjon med finansmarkedene, sett i forhold til hva man kan forvente ut fra selskapets størrelse og ressurser. I 2022 er det Adevinta og Orkla som er årets forbedringskandidater. Hensikten med denne delen av avstemmingen er å gi et kollektivt innspill fra investormarkedet om at selskapets IR-arbeid kan forbedres.

Forbedringskandidatene mottar et brev med råd til forbedringer fra Stockmankomiteen, der to erfarne analytikere som følger selskapet har gitt innspill.

Analytikerne har i år lagt vekt på for Adevintas del: bedre tilgjengelighet på IR team og nøkkelpersonel, mer til stede og synlige på relevante seminar, mer forventingsrett markedsinformasjon, mer åpenhet og bedre svar på spørsmål og anvendelse av relevante rapporteringsbegreper som brukes av aktører i samme bransje.

For Orkla sin del legger analytikerne vekt på: Mer åpenhet og bedre svar på spørsmål samt bedre kommunikasjon knyttet til eierstyring og selskapsledelse.

Kontaktpersoner:

Mette Lindbæk, adm.dir FFN, tlf. 470 10 660, mette.lindbaek@finansfag.no Ann Kristin Brautaset, Folketrygdfondet, leder Stockman-komitéen