Fordypningstudiet i anvendt kredittanalyse – oppgradert 2021 – nå åpent for søknader

Fordypningsstudiet i anvendt kredittanalyse er et intensivt studium med fokus på anvendt kredittrisiko. Studiet er omarbeidet og opgpradert i 2021. Les mer og søk nå.

Fordypningsstudiet i anvendt kredittanalyse er et intensivt studium med fokus på kredittrisiko. Studiet er omarbeidet og oppgradert i 2021, med økt fokus på anvendbarhet.

Dette studiet passer for deg som har behov for dyptgående og teoribasert forståelse av kredittrisiko knyttet til selskaper. Dette inkluderer ulike tilnærminger til modellering av kredittrisiko, herunder empiriske grunnlag for prising og måling av kredittrisiko i forbindelse med ulike gjeldsinstrumenter og lånekontrakter. Du vil også lære om ulike aspekter ved porteføljeforvaltning og utarbeidelse av kredittanalyser.

Sentrale tamer for studiet er:

  • Kredittrisiko
  • Kredittanalyse
  • Låneavtaler
  • Mislighold
  • Strategi og regnskapsanalyse
  • Rating,
  • Kredittmarkeder og kredittforvaltning

Hvem passer studiet for

Studiet passer for deg som forholder deg til vurderinger og beslutninger som krever innsikt i misligholdsrisiko og reprisingsrisiko i kredittmarkedene, og har behov for å forstå kompleksiteten i kreditt.

Studiet er også for ansatte innenfor treasury, økonomi og finansfunksjoner i både finans- og industribedrifter med fokus på finansiering samt kredittmeglere, kreditt- og porteføljeforvaltere, ansatte i banker- og finansinstitusjoner med kundeansvar for både industrielle og finansielle kunder, og de som arbeider med tilsyn og revisjon.

Klikk her for mer infomrasjon om innholdet i studiet samt praktisk informasjon.

Klikk her for å søke (NHH sine nettsider)