Global Investment Performance Standards® (GIPS)

GIPS® er en global standard for forvalteres beregning og presentasjon av investeringsresultater som er utgitt av the CFA Institute. Standarden er innført i 46 land, med over 1700 organisasjoner som oppfyller GIPS-kravene. FFN har et faglig samarbeid med CFA Institute om GIPS. FFN og CFA Society Norway er felles landsponsor for GIPS-standarden i Norge. I Norge er det i 2020 fem organisasjoner som oppfyller GIPS-kravene. Jørn Gunnar Kleven og Isabelle Thompsen, CFA er Norges representanter i GIPS EMEA RTS.

Formålet med GIPS:

  • Oppnå en global anerkjennelse for en standard for beregning og presentasjon av det historiske investeringsresultatet på en korrekt og sammenlignbar måte med full åpenhet.
  • Sikre nøyaktige og konsistente data til bruk for registrering, markedsføring og presentasjon.
  • Fremme reell konkurranse blant forvaltere i alle markeder og bidra til å fjerne hindringer ved etablering i nye markeder.
  • Fremme begrepet «selv-regulering» i bransjen på et globalt plan

Standarden er inndelt i åtte seksjoner som gjenspeiler de grunnleggende elementene i resultatinformasjonen: Om etterlevelse, grunnlagsdata, beregningsprinsipper, sammensetting av porteføljegrupper, utfyllende informasjon samt presentasjon og rapportering, fast eiendom, private equity og wrap fee/SMA porteføljer.

Fra 2015 er standarden utvidet med et tillegg som gjør det mulig for kapitaleiere (pensjonskasser, forsikringsselskaper, stiftelser, family offices og andre som ikke retter seg til allmennheten for å hente inn kapital til forvaltning) å etterleve GIPS standarden. Dette innebærer at kapitaleiere har mulighet til å basere sine prinsipper for avkastningsberegning og presentasjon av historisk avkastning på globalt aksepterte prinsipper, uavhengig av geografisk tilhørighet og organisasjonsform.

GIPS 2020

Fra 1. januar 2020 implementeres en ny utgave av GIPS-standarden.

Klikk her for mer informasjon om GIPS 2020.

For mer informasjon, ta kontakt med sekretariatet i FFN.