Januar 2020: Oppdatert konvensjon for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet

FFNs «anbefaling til konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet» er oppdatert per januar 2020 for å beskrive beregning av effektiv rente for handler med oppgjør til og med innbetalingsdato for første emisjon for fastrentelån med avvikende første rentetermin.

FFNs «anbefaling til konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet» er oppdatert per januar 2020 for å beskrive beregning av effektiv rente for handler med oppgjør til og med innbetalingsdato for første emisjon for fastrentelån med avvikende første rentetermin.

Klikk her for å se oppdatert konvensjon for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet.

Engelsk versjon av den oppdaterte markedskonvensjonen publiseres i løpet av kort tid.