Les FFNs uttalelse om finansiell informasjon 2022 her

Les FFNs uttalelse om finansiell informasjon 2022 her.

På FFNs seminar om finansiell rapportering presenterte FFNs komité for finansiell informasjon (KFI) årets uttalelse om finansiell informasjon. Uttalelsen omhandler i år fire hovedtemaer: investor- og analytikerkommunikasjon i forkant av kvartalsresultat, klima og nedskrivinger, skrivebom på finansielle målsettinger for nylige listede selskaper på Euronext Growth samt godtgjørelse til ledende personer.

KFI har til formål å forbedre kvaliteten av selskapenes finansielle informasjon og er satt sammen av relativt tunge brukere av slik informasjon. Komiteen vurderer om styrets årsberetning og årsregnskap gir relevante og tilstrekkelige opplysninger for en forsvarlig og god verdsettelse av selskapenes verdipapirer.

Komiteens medlemmer

  • Peter Hermanrud (leder)
  • Håkon Astrup, DNB
  • Annie Bersagel, Folketrygdfondet
  • Geir Bjørlo, Corporate Communications
  • Ole Petter Kjerkreit
  • Teodor Sveen-Nilsen, SpareBank1 Markets
  • Steinar Sars Kvifte, EY*
  • Kjetil Rimstad, EY*

Klikk her for å se hele uttalelsen

Håkon Astrup, DNB
Annie Bersagel, Folketrygdfondet
Ole Petter Kjerkreit
Teodor Sveen-Nilsen, SpareBank 1 Markets

Foto: Lasse Lerdahl – Fotograf Ørnelund AS

Disclaimer: EY-medlemmer har ikke deltatt i saksbehandlingen i saker som gjelder deres kunder spesielt.